Bestyrelse og personale

Til daglig er Stoppestedet styret af leder Camilla Hviid, fem medarbejdere, der er tilknyttet caféen, en hel masse frivillige, et antal timelønnede konsulenter, der yder telefonrådgivning, én deltids sekretær, én deltids koordinator, der hjælper som bisidder, én medarbejder, som arbejder med udvikling af frivillighed i Stoppestedet samt Odense Kommunes socialpsykiatrisk tilbud.

Personale

Camilla Hviid

Camilla Hviid

Daglig leder

Christina Langaa Andersen

Christina Langaa Andersen

Sekretær

Rhonda

Rhonda

Christian

Christian

Silje Rousseau Bødker

Silje Rousseau Bødker

Koordinator for ÅbentSIND

Camilla Ellegaard

Camilla Ellegaard

Projektleder - Et Fælles Skridt

Bestyrelse

Brian Skov Nielsen

Brian Skov Nielsen

Formand

Medarbejderrepræsentant

SIND-repræsentant

Medlem

Udpeget af Byrådet

Frivilligerepræsentant

Brugerrepræsentant

Brugerrepræsentant

Den daglige leder

Den daglige leder

Sekretær

Se vores aktivitetskalender

Telefon