Bestyrelse og personale

Til daglig er Stoppestedet styret af leder Camilla Hviid, fem medarbejdere, der er tilknyttet caféen, en hel masse frivillige, et antal timelønnede konsulenter, der yder telefonrådgivning, én deltids sekretær, én deltids koordinator, der hjælper som bisidder, én medarbejder, som arbejder med udvikling af frivillighed i Stoppestedet samt Odense Kommunes socialpsykiatrisk tilbud.

Personale

Camilla Hviid

Camilla Hviid

Daglig leder

Susanne

Susanne

Væresteds medarbejder og koordinator for cafefrivillige

E-mail: suor@odense.dk

Line

Line

Væresteds medarbejder og koordinator for ÅbentSinds ungegr.

E mail: Libec@odense.dk

Tlf: 22 74 05 10

Christian

Christian

Væresteds medarbejder og koordinator for Peer to Peer

E-mail: cbs@odense.dk
Tfl.: 51 16 96 65

Tilde

Tilde

Væresteds medarbejder og koordinator for Springbrættet

E-mail: atnp@odense.dk

Mikkel

Væresteds og PEER medarbejder

E-mail: mikmh@odense.dk

Tanja

Tanja

Væresteds og PEER medarbejder

E-mail: tanee@odense.dk

Camilla Ellegaard

Camilla Ellegaard

Frivilligkoordinator

Christina

Christina

Sekretær

E-mail:claan@odense.dk

Bestyrelse

Brian Skov Nielsen

Brian Skov Nielsen

Formand

Susanne

Susanne

Medarbejderrepræsentant

Torben Petersen

Torben Petersen

SIND-repræsentant

 Victoria Salo

Victoria Salo

Medlem

Udpeget af Byrådet

Lena Tank

Lena Tank

Frivilligerepræsentant

Jesper

Jesper

Brugerrepræsentant

Kim

Kim

Brugerrepræsentant

Den daglige leder

Den daglige leder

Sekretær

Se vores aktivitetskalender

Telefon