Værd at vide

Servicehund på Stoppestedet

  • På Stoppestedet kan medbringes servicehund, hvis det tydeligt fremgå at hunden er en servicehund.
  • Hunden må ikke komme ind i områder, hvor der tilberedes fødevarer. Brugeren må ikke have kontakt med fødevare ud over dem de selv indtager.
  • Servicedyr vil være under fuld kontrol af brugeren, som skal sikre, at hunden ikke tager fødevarer i munden, slikker på dem eller snuser til dem.
  • En servicehund må ikke berøres af andre brugere.
  • Overtrædelse af reglerne medfører bortvisning fra Stoppestedet.

Telefon